Obce mohou pokrýt až 75% nákladů z dotace na fotovoltaiku

Původní zdroj: efotovoltaika.cz

Malé obce do 3 000 obyvatel i větší obce nad 3 000 obyvatel mají od roku 2024 skvělou možnost získat velmi výhodné dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny na objekty ve svém majetku. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují miliardové investice z programu RES+. Obce se tedy dočkaly a mohou využívat moderní spolehlivý zdroj energie ve formě fotovoltaiky. 

Zajímavé dotace pro obce

Fotovoltaika pro malé obce

Dotační výzva pro malé obce má označení RES+ č. 3/2024. Dotace je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Výzva je určena pro malé obce do 3 000 obyvatel.

Obce s malým počtem obyvatel do 3 000 tak mohou získat až 75 % finanční podpory na instalaci fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Tato iniciativa je vyhlášena jako jednokolové nesoutěžní řízení a alokace výzvy je 1 mld. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Obce s počtem obyvatel do 3 000 k 1. 1. 2023 podle údajů Českého statistického úřadu.

Co je podporováno?

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS, instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 • Součástí podpory pro instalaci FVE mohou být:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Investice do renovací střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřicích a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Přímé realizované náklady související s podporovaným projektem, jako jsou stavební práce, dodávky a služby.
 • Projektová příprava, včetně studií stavebně-technologického řešení a projektové dokumentace.
 • Činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru a BOZP.
 • DPH (pokud není možnost odpočtu DPH).

Kdy lze projekt realizovat?

Podporované projekty musí být dokončeny nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Jaké jsou další podmínky?

 • Podporovány budou pouze fotovoltaické výrobny umístěné na střešních konstrukcích nebo na obvodových zdích budov spojených se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.).
 • V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Jaká je výše dotace?

Celková výše dotace bude stanovena na základě parametrů uvedených žadatelem při podání žádosti. Skutečná výše podpory bude definitivně stanovena po ukončení projektu na základě skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých výdajů.

Fotovoltaika pro větší obce

Výzva RES+ č. 4/2024 je určena pro větší obce s počtem obyvatel nad 3 000, města, veřejné subjekty a subjekty ze 100% vlastněné veřejným sektorem, které chtějí pořídit fotovoltaické panely na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé budou moci pomocí dotace krýt náklady na zařízení pro ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a na její řízenou spotřebu.

Podpora se také vztahuje na rekonstrukci střech, na kterých budou umístěny fotovoltaické panely, a na modernizaci související elektroinstalace.

Kdo může podat žádost o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazy a s nimi spojené právnické osoby
 • Samosprávné městské obvody a městské části nebo organizace zřízené nebo zcela vlastněné těmito samosprávnými celky

Co lze pořídit z dotace?

Dotace je určena pro instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Co je podporováno?

 • Společné projekty výstavby FVE, které zahrnují více menších projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce.
 • Kromě podpory pro instalaci FVE mohou být také podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace elektřiny
  • Nutné investice do renovace střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Kdy lze projekt realizovat?

Podporované projekty musí být dokončeny nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Jaká je výše dotace?

Výše příspěvku závisí na instalovaném výkonu a kapacitě akumulace.

Jak je náročná administrativa?

Se spolehlivým partnerem není potřeba mít obavy. Profesionální instalační firmy disponují bohatými zkušenostmi a jsou připraveny s dotacemi a veškerou administrativou pomoci obcím, firmám, bytovým domům i rodinným domům s implementací výhodného fotovoltaického řešení. Toto řešení efektivně snižuje náklady na energie a modernizuje provoz prostřednictvím fotovoltaiky, ale umí zajistit například i  inteligentní řízení energetických toků.

nova-zelena-usporam

Instagram

Sledujte náš Instagram a zůstaňte informováni o všech našich novinkách a událostech
NAVŠTÍVIT

YouTube

Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu a sledujte všechny naše novinky na vlastní oči
NAVŠTÍVIT

Sdílet na

19.-21. června 2024 v mnichovském Messe

Rádi Vás uvidíme na našem výstavním stánku č. 360 v pavilonu A5 a představíme Vám nejnovější produkty od GSE Intégration a současné trendy ve fotovoltaickém průmyslu.