Systémy BIPV jsou budoucností střešních konstrukcí, které již dorazily

Rok 2024 přinesl na trh integrovaných fotovoltaických systémů v Evropě mnoho pozitivních zpráv, zejména v segmentu renovace starých střech, které jsou aktivně podporovány vládními dotačními programy.

Obnova Evropského stavebního fondu je důležitým krokem ke klimatické neutralitě a významným příspěvkem k vytvoření udržitelného a dostupného bydlení. Začátkem května letošního roku se francouzská společnost GSE Intégration, evropský lídr v oblasti budování integrovaných fotovoltaických systémů (BIPV), oficiálně připojila ke skupině společností Wienerberger.

Posílení pozice předního evropského odborníka na šikmé střechy v inovativních střešních a solárních řešeních

Akvizicí skupiny Terreal Creaton se Wienerberger umisťuje jako Evropský odborník na šikmé střechy, schopný integrovat solární energii, dešťovou vodu a další technická řešení, včetně pomocných a izolačních materiálů, a vytváří tak pevnou platformu pro další růst.

Wienerberger očekává, že akvizice přinese další roční příjmy ve výši přibližně 725 milionů EUR. Podle předpovědí bude celková plocha pokrytá šikmými střechami v důsledku fúze podniků přibližně 75 milionů metrů čtverečních ročně. Akvizice zahrnuje 28 výrobních závodů a téměř 3 000 zaměstnanců společnosti Terreal Creaton, kteří se nyní připojí k silnému týmu Wienerberger a jejichž vášeň a kreativita aktivně přispějí k utváření budoucnosti stavebnictví. Tento krok posiluje pozici společnosti Wienerberger jako předního poskytovatele inovativních integrovaných střešních řešení a technických řešení využívajících solární energii.

Jako Evropský odborník na šikmé střechy může nyní Wienerberger nabídnout ještě komplexnější střešní řešení, která jsou potřebná především pro obnovu Evropského stavebního fondu a představují důležitý krok směrem ke klimatické neutralitě. To bude zásadní pro dosažení cílů Evropské zelené dohody, protože staré střechy představují přibližně 30% energetických ztrát v budovách. Střechy s ochrannými i multifunkčními vlastnostmi jsou dalším příspěvkem k zajištění klimatické neutrality a šetrnosti k životnímu prostředí budov. Vývoj, který společnost Wienerberger nadále vyvíjí: inovativní řešení v oblasti řízení Solární energie a zásobování vodou pomáhají snižovat emise a šetřit cenné zdroje.

Tato akvizice je tedy nejen ideálním dalším krokem při implementaci strategie růstu s přidanou hodnotou společnosti Wienerberger, ale také důležitým krokem v úsilí společnosti o dosažení jejích ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Tento krok navíc přispěje k zajištění cenově dostupného a kvalitního bydlení více lidem než kdykoli předtím a zároveň bude řešit změnu klimatu a její důsledky udržitelným způsobem.

GSE IN-ROOF SYSTEM™ společnosti GSE Intégration je zdaleka nejcertifikovanějším, nejvšestrannějším a nákladově nejefektivnějším systémem BIPV na trhu

Většina fotovoltaických zařízení se dnes skládá hlavně z různých systémů BAPV (Building Attached Photovoltaics) instalovaných přímo na střešní krytinu budovy. Takové systémy se nazývají “on roof” (na střeše).

Existují také různé systémy BIPV (Building Integrated Photovoltaics), které jsou integrovány přímo do konstrukce budovy, nejčastěji do střechy, a stávají se tak součástí střešní konstrukce. Takové systémy se nazývají „in roof“ (ve střeše) na obrázku níže můžete vidět příklad systému BIPV od GSE Intégration.

Za posledních 14 let bylo systémem BIPV společnosti GSE Intégration pokryto více než 6 milionů metrů čtverečních střech ve více než 30 zemích s celkovou kapacitou více než 1,3 GWp. Dnes je GSE IN-ROOF SYSTEM™ evropským lídrem na trhu mezi systémy BIPV. Tento systém je tak univerzální, že je kompatibilní se všemi typy střešních krytin, stejně jako s 95% všech standardních FV modulů na trhu. Kromě toho byly ve spolupráci s výrobci, jako jsou Velux, Fakro a Roto, vyvinuty spojovací komponenty, které usnadňují kombinaci systému GSE IN-ROOF SYSTEM™ se střešními okny.

Systém je ideální pro novostavby nebo rekonstrukce staré střechy, protože je instalován přímo na dřevěnou střešní konstrukci, přímo na střešní latě. Systém se tak stává součástí střešní konstrukce a spolu s FV modulem se mění na střešní krytinu. Toto řešení umožňuje zjednodušit proces zastřešení a ušetřit na střešních materiálech. Systém zahrnuje různé modely rámů vyrobených z odolného a lehkého plastu, schopných odolat vysokému zatížení, teplotám a dalším klimatickým podmínkám.

Přestože jsou některé komponenty systému vyrobeny z plastu, je systém sám o sobě jedním z nejvíce certifikovaných systémů BIPV na evropském trhu a má požární certifikáty Broof (t1), (t2), (t3) a (t4), které splňují kvalifikační požadavky českého trhu. Normy řady ČSN 73 08xx s klasifikačním protokolem dle EN 13501-5 pro zastřešení.

Zde jsou některá technická kritéria a parametry, díky nimž je tento systém univerzální:

 • Systém je tak jednoduchý, že jej lze snadno namontovat a rozebrat s minimálním úsilím a také poskytuje velmi snadný přístup do prostoru pod FV moduly v případě údržbářských prací. Od 10 do 16 FV modulů lze nainstalovat přibližně za 6 hodin.
 • Systém lze použít na střeše se sklonem nejméně 12 stupňů.
  Systém je kompatibilní se všemi typy střešních materiálů, ať už se jedná o klasické šindele nebo vlnitý plech.
 • Systém je kompatibilní se střešními okny Velux, Fakro a Roto.
 • FV moduly lze do systému instalovat ve svislé i vodorovné poloze.
 • Systém může mít libovolnou velikost a pole, od jednoho FV modulu až po pokrytí celého povrchu střechy FV moduly.
 • Maximální rozměry standardních FV modulů, které jsou dnes kompatibilní se systémem, jsou 2180×1305 mm (ve svislém formátu) a 940×1740 mm (ve vodorovném formátu), což umožňuje použití FV modulů s výkonem až 600 Wp.
 • Systém má velmi high-tech a praktický design, který zajišťuje dostatečné větrání ve střešní konstrukci, neumožňuje hromadění nečistot pod FV moduly a zároveň má velmi moderní a atraktivní vzhled.
 • Systém je jedním z nejvíce certifikovaných systémů BIPV v EU a je vodotěsný, žáruvzdorný, větraný a recyklovatelný.
 • Systém je ekonomicky výhodný i finančně atraktivní. Cena jednoho metru čtverečního systému se všemi jeho součástmi se pohybuje od 25 do 30 eur.
 • Stejně jako většina střešních materiálů se na systém vztahuje záruka nejméně deset let.
 • Systém je lehký a během přepravy a manipulace zabírá velmi málo místa. Na jednom europaletu je 116 polorámečků.

GSE IN-ROOF SYSTEM™ je nákladově efektivní a standardizované řešení pro developery, zejména pokud chtějí snížit náklady na stavební materiály. Kromě toho toto technické řešení dokonale zapadá do změn právních předpisů souvisejících s konceptem „energetického přechodu“ o povinné dostupnosti ekologických a obnovitelných zdrojů energie v projektu nových budov.

Státní dotace jsou připraveny pokrýt až 75% nákladů na fotovoltaické projekty

Současná geopolitická situace v kombinaci se „zelenou“ agendou, která je v EU implementována ve všech segmentech ekonomiky, včetně trhu s energií, nutí každého hledat ekonomická a ekologická řešení. Stále více lidí a společností investuje do solárních systémů a skladování energie. Přechod na obnovitelné zdroje energie je jedním z klíčových témat státních programů rozvoje „zelené“ energie, jakož i energetické nezávislosti a bezpečnosti. Vládní podpora se stává stále důležitější součástí udržitelného bydlení. Kvůli výraznému nárůstu zájmu o fotovoltaické elektrárny pro trh s bydlením se několikrát zvýšil i počet žádostí o dotace v rámci nového programu Zelená úsporám (ČR), Zelená domácnostem (SR).

Dobrým příkladem je Česká republika, která se v roce 2023 stala evropským lídrem v uvádění fotovoltaických systémů do provozu v obytných budovách a letos by si tuto pozici mohlo udržet. Od roku 2024 mají malé obce do 3 000 obyvatel a větší obce nad 3 000 obyvatel vynikající příležitost získat velmi výhodné dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren pro zařízení, která vlastní. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR přiděluje miliardy EUR na investice v rámci programu RES+. Obce tak získaly a mohou využívat moderní spolehlivý zdroj energie v podobě fotovoltaických systémů.

Žádost o dotace pro malé obce má označení RES+ č. 3/2024. Dotace je určena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MW (včetně). Tento úkol je určen pro malé obce do 3 000 obyvatel.

Obce s malým počtem obyvatel do 3 000 obyvatel tak mohou získat až 75% finanční podpory na instalaci fotovoltaických systémů na střechy a střechy veřejných budov. Tato iniciativa byla vyhlášena jako jednorázové nesoutěžní řízení a její cena je 1 miliarda Kč.

Tento program lze v obcích využít k investicím do rekonstrukce střech, na které budou instalovány fotovoltaické systémy. To přináší další ekonomické výhody při použití systému BIPV pro rekonstrukci starých střech.

Projekty, které získaly podporu, musí být dokončeny nejpozději 3 roky po přijetí rozhodnutí. Celková výše dotace bude stanovena na základě parametrů uvedených žadatelem při podání žádosti. Skutečná výše podpory bude stanovena po dokončení projektu na základě skutečných vzniklých nákladů a potvrzených způsobilých nákladů.

Ročním měřítkem rozvoje a úspěchu na fotovoltaickém trhu je Intersolar Europe

Ve druhé polovině června letošního roku máte úžasnou příležitost seznámit se s unikátními montážními systémy pro standardní fotovoltaické moduly od francouzské společnosti GSE Intégration na každoroční přední světové výstavě solárního průmyslu Intersolar Europe 2024.

GSE Intégration a Gou Group vás zvou na výstavu Intersolar Europe, která demonstruje obrovskou životaschopnost trhu se solární energií. Již více než 30 let poskytuje příležitosti k vytváření sítí klíčovým hráčům-od výrobců, dodavatelů a distributorů až po montéry, poskytovatele služeb, vývojáře projektů, designéry a startupy. Důraz je kladen na nejnovější trendy, vývoj a obchodní modely. V letošním roce je výstavní plocha 111 000 m2. Existuje asi 1 500 vystavovatelů.

Letos se výstava Intersolar Europe uskuteční od 19. do 21. června v Mnichově (Messe München) jako součást inovačního centra Smarter e Europe, největšího evropského sdružení výstav pro energetický průmysl. Smarter e Europe je inovačním centrem, kde se konají akce a diskutují se témata definující vývoj nové energie ve světě. Obnovitelná energie, decentralizace a digitalizace vedou k dlouhodobým změnám ve světě energetiky. Tento vývoj vyžaduje meziodvětvové, inteligentně propojené koncepty a řešení pro efektivní výrobu, skladování, distribuci a použití energie. Pod heslem „vytvoření nového energetického světa“ spojuje Smarter e Europe čtyři výstavy a konference věnované těmto tématům podrobně. Nyní je největší evropskou platformou pro energetický průmysl.

Této výstavy se každoročně účastní společnost GSE Intégration, kterou česká společnost GOU Group oficiálně zastupuje v České republice a na Slovensku, a opět zve všechny své partnery, zákazníky a všechny zájemce k návštěvě výstavního stánku GSE Intégration, který bude umístěn v pavilonu A5, stánek č. 360.

Setkáte se s mezinárodním týmem profesionálů, kteří ukážou a odhalí úžasné technické možnosti integrovaného GSE IN-ROOF SYSTEM™ a GSE GROUND SYSTEM™, jejich environmentální a ekonomické přínosy, stejně jako nové trendy v průmyslu BIPV a firemní novinky. Budete se moci seznámit s komponenty a úpravami těchto systémů naživo, dozvědět se více podrobností a nuancí instalace systémů přímo na stánku.

Těšíme se na setkání s Vámi!

nova-zelena-usporam

Instagram

Sledujte náš Instagram a zůstaňte informováni o všech našich novinkách a událostech
NAVŠTÍVIT

YouTube

Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu a sledujte všechny naše novinky na vlastní oči
NAVŠTÍVIT

Sdílet na

19.-21. června 2024 v mnichovském Messe

Rádi Vás uvidíme na našem výstavním stánku č. 360 v pavilonu A5 a představíme Vám nejnovější produkty od GSE Intégration a současné trendy ve fotovoltaickém průmyslu.